Powiatowa Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa Pracowników Oświaty przy Zespole Szkół nr 2 w Pabianicach

Najbliższe zebranie Zarządu PPKZP odbędzie się 24marca 2023 r. o godz. 14.00 (zebranie dotyczące Walnego Zebrania Delegatów)

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW PPKZP odbędzie sie w siedzibie Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach – 29 marca (środa) na godz. 13.00.

Wszystkie pytania w sprawach PPKZP należy kierować na maila: ppkzp@zs2pabianice.pl

Numer telefonu do Kasy 42-215-28-65 wew. 28

Dokumenty proszę dostarczać do pokoju nr 5 ( parter )

Numer konta bankowego PPKZP 20 8788 0009 0023 1749 2029 0001

Potrzebne dokumenty: