Rekrutacja 2023 – ważne terminy

Składanie dokumentów przez kandydatów:

SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ZOSTAŁ ODWOŁANY!!!

Wnioski w naborze elektronicznym:
24 kwietnia 2023 r. do 23 maja 2023 r. do godz. 12:00
Sprawdzian sprawności fizycznej dla kandydatów do LO o profilu sportowym:
12.06.2023 r. (poniedziałek):
9:00 – 12:00 – dziewczęta
12:00 – 15:00 – chłopcy
Dodatkowy termin sprawdzianu sprawności fizycznej 14.06.2022r godz. 9.00.

Weryfikacja wniosków – nadanie statusu zweryfikowany
do 31 maja 2023 r.
Możliwość dokonywania zmian na liście preferencji oddziałów dla wniosków zweryfikowanych
4 lipca 2023 r. – 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa wraz z kopią zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru kandydata:
od 6 lipca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godziny 15:00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych:
14 lipca 2023 r. do godz. 12.00
Potwierdzenie woli i złożenie brakujących dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów:
od 14 lipca 2023 r. godz. 12.00 do 20 lipca 2023 r. do godz. 12:00
Ogłoszenie list przyjętych:
21 lipca 20223 r., do godz. 12:00 – lista ostateczna
Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest tylko w szkole.