19 listopada

W RAMACH ŚWIATOWEJ KAMPANII 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY

Dnia 16 listopada 2022r. młodzież naszej szkoły ubrała się na kolor pomarańczowy symbolizujący STANOWCZE NIE dla przemocy i krzywdzenia ludzi.

Zostały również wykonane plakaty dotyczące tego tematu. Klasa III LOM wykonała pomarańczowe kokardki i przypinała wszystkim którzy nie posiadali pomarańczowego stroju. Uczniowie, u których dominował kolor pomarańczowy, tego dnia byli zwolnieni z odpowiedzi ustnych i otrzymali słodką niespodziankę.

Na zakończenie zostało wykonane wspólne zdjęcie. Koordynatorką działań w szkole jest Małgorzata Zbijewska-Gęs.

18 listopada Agnieszka Błoch i Marta Hans wzięły też udział w konferencji „Zachowania ryzykowne z perspektywy traumatologii – przemoc, agresja, uzależnienia”, zorganizowanej przez RCPS w Łodzi z okazji Dnia Przeciw Przemocy wobec Dzieci. 

Udostępnij post

Aktualności

Pamięć

Film „Pamięć”, spotkanie z p. Sławomirą Rutą, 31.05.2023r. świetlica szkolna.