Statut Zespołu Szkół nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego