Praktyki zagraniczne 2022/2023

Uwaga uczennice i uczniowie 4 klas technikum PSP o profilach:

  • technik technologii żywności
  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
  • technik analityk

Rozpoczynamy rekrutację – zgłoś się i daj sobie szansę na odbycie całkowicie darmowych praktyk zagranicznych w Hiszpanii.
Przewidywany termin odbywania stażu zagranicznego przez uczniów : 11.06.2023 – 08.07.2023
Przyjmowanie wniosków do 23.09.2022
Wnioski przyjmuje koordynator projektu p. Magdalena Więckowska – składamy je osobiście.
Kryteria naboru są punktowane zgodnie z danymi zawartymi w formularzu zgłoszeniowym.
Formularz zgłoszeniowy, regulamin znajduje się na stronie ZS nr 2.