Powiatowa Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Zespole Szkół nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach

Najbliższe zebranie Zarządu PMKZP odbędzie się 8 maja 2023 o godz. 13.00

Nowy Statut PMKZP obowiązuje od 07/04/2023 r.

Od maja 2023 wnioski przyjmowane są na nowych drukach.

UMOWĘ POŻYCZKI PROSIMY DRUKOWAĆ I WYPEŁNIAĆ W DWÓCH EGZEMPLARZACH

Wszystkie pytania w sprawach PMKZP należy kierować na maila: pmkzp@zs2pabianice.pl

Numer telefonu do Kasy 42-215-28-65 wew. 28

Dokumenty proszę dostarczać do pokoju nr 5 ( parter )

Numer konta bankowego PMKZP 20 8788 0009 0023 1749 2029 0001

Potrzebne dokumenty: