Technik ochrony środowiska

5-letnie
Możliwość zatrudnienia

Znajdziesz pracę w:

 • w urzędach i sekcjach ochrony środowiska zakładów przemysłowych,
 • prywatnych zakładach specjalistycznych
 • laboratoriach,
 • Inspektoratach Ochrony Środowiska,
 • stacjach monitoringu środowiska,
 • przedsiębiorstwach wodociągów
  i kanalizacji.
Perspektywy rozwoju zawodowego
 • zdobędziesz zawód szczególnie promowany przez politykę Unii Europejskiej,
 • możesz zostać specjalistą do spraw pozyskiwania środków z UE na inwestycje proekologiczne prowadzone w Polsce.
Kompetencje społeczne absolwenta
 • korzystasz z nowoczesnych technologii,
 • posługujesz się branżowym językiem obcym,
 • potrafisz otworzyć własną działalność gospodarczą,
 • współpracujesz w zespole i zarządzasz zasobami ludzkimi.
Kariera edukacyjna

Możesz kontynuować naukę na uczelniach wyższych na kierunkach: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna,
edukacja ekologiczna, geomonitoring.