Praktyki zawodowe w roku szkolnym 2022/23

Tura Termin Klasy
I
30.01 – 10.02
3 iau i 3 an
II
20.02 – 03.03
3 c i 3 iż
III
12.04 – 25.04
4 iA i 4aue
IV
04.05 – 17.05
4 cB i 4 cż i 4 ai