Technik elektryk

5-letnie
Możliwość zatrudnienia
 • znajdziesz pracę w firmach wykonujących instalacje elektryczne,
 • możesz zostać monterem sieci w zakładzie energetycznym,
 • możesz zostać serwisantem urządzeń elektrycznych,
 • możesz pracować w zakładach
  produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektryczne.
Perspektywy rozwoju zawodowego
 • możesz zostać monterem instalacji i urządzeń
  elektrycznych,
 • możesz uzyskać uprawnienia SEP do 1 kV,
 • możesz kierować pracami przy instalacjach
  elektrycznych,
 • możesz zdobyć uprawnienia projektowe,
 • możesz założyć własną firmę.
Kompetencje społeczne absolwenta
 • jesteś otwarty na postęp techniczny w dziedzinie elektryki i energetyki,
 • jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo innych ludzi,
 • jesteś odpowiedzialny za sprawne działanie instalacji i urządzeń,
 • współpracujesz w zespole i zarządzasz zasobami ludzkimi.
Kariera edukacyjna

Masz możliwość kontynuacji nauki na studiach technicznych na kierunkach związanych z elektrotechniką i elektroniką.

Skip to content