Kadra

Dyrektor

Eliza Matusiak

Z-ca Dyrektora

Małgorzata Cieślak

Z-ca Dyrektora

Magdalena Cielecka

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
Bardelska Anna
wychowanie fizyczne
Błoch Agnieszka
historia, WoS
Błoch Marta
edukacja dla bezpieczeństwa, podstawy przedsiębiorczości, działalność gospodarcza
Borowska Aleksandra
język polski
Buczek Anna
geografia
Chemerys Svetlana
geografia
Chudzicki Michał
wychowanie fizyczne, trener koszykówki
Cielecka Magdalena
język niemiecki
Cieślak Katarzyna
język polski
Cieślińska Katarzyna
język angielski
Czarnecka Karolina
informatyka
Długosz Iwona
język niemiecki
ks. Gąsiński Karol
religia
Gościłowicz Bartosz
wychowanie fizyczne
Hans Marta
język angielski
Jakubowska Joanna
matematyka
Jałmużna Kamila
matematyka
Jeske Małgorzata
chemia
Kacprzak Anna
historia, WoS, HiT
Karpowicz-Krupińska Katarzyna
biologia, matematyka
Kokczyński Waldemar
historia, HiT
Koziarska Olga
fizyka, język rosyjski
Kowalska Magdalena
wychowanie fizyczne
Lewandowski Krzysztof
wychowanie fizyczne
Ludwisiak Joanna
geografia, przedmioty zawodowe w zawodzie technik ochrony środowiska
Maksymowicz Maria
język rosyjski
Matusiak Eliza
chemia, informatyka
Misiek Małgorzata
język angielski, język hiszpański
Pawłowska-Wielebska Monika
język polski
Pękala Jolanta
język polski, przedmioty zawodowe w zawodzie technik technologii żywności
Ptasińska Anna
religia
Sadłowska Katarzyna
matematyka
Sokołowski Grzegorz
język angielski
Sukiennik Barbara
język angielski, język hiszpański
Sycan Joanna
język polski
Szpakowska Elżbieta
chemia
Szymańska Ewa
religia
Ścibor Katarzyna
język angielski
Wadowska-Gryzel Jadwiga
język polski
Wielebińska Marzena
język angielski
Więckowska Magdalena
język angielski
Wójtowicz Aleksander
wychowanie fizyczne
Zaborowska Elżbieta
biologia
Zbijewska-Gęs Małgorzata
biologia
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Baczyński Mariusz
przedmioty zawodowe w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Banat Dariusz
przedmioty zawodowe w zawodach: technik analityk, technik elektryk, technik informatyk
Bińczyk Arkadiusz
przedmioty zawodowe w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Cieślak Małgorzata
przedmioty zawodowe w zawodzie technik automatyk, technik elektronik, technik elektryk
Deka Monika
przedmioty zawodowe w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Iwanowska Iwona
przedmioty zawodowe w zawodzie technik analityk
Janicz Adam
przedmioty zawodowe w zawodach: technik automatyk, technik elektronik, technik elektryk
Jaśkiewicz Jacek
przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk
Jędryka Małgorzata
przedmioty zawodowe w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Kaniewski Zdzisław
przedmioty zawodowe w zawodach: technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Karpiński Zdzisław
przedmioty zawodowe w zawodzie technik elektryk
Kłys Jakub
przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk
Kucharski Henryk
przedmioty zawodowe w zawodzie technik elektryk
Kukieła Elżbieta
przedmioty zawodowe w zawodzie technik technologii żywności
Kurniawka Mateusz
przedmioty zawodowe w zawodzie technik technologii żywności
Kwitowski Henryk
przedmioty zawodowe w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Nagański Marek
przedmioty zawodowe w zawodach: technik automatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Nowaczyk Maria
przedmioty zawodowe w zawodzie technik analityk
Prusisz Marcin
przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk
Widz Piotr
przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk
Woźniak Marta
przedmioty zawodowe w zawodzie technik technologii żywności