Technik analityk (z elementami kosmetologii)

5-letnie
Możliwość zatrudnienia

Znajdziesz pracę w laboratorium:

przemysłowym, spożywczym, sanitarno-epidemiologicznym, środowiskowym kryminalistycznym, farmaceutycznym toksykologicznym, klinicznym, naukowo-badawczym na uczelniach wyższych.

Perspektywy rozwoju zawodowego

Możesz kontrolować procesy technologiczne; badać jakość produktów spożywczych, monitorować środowisko, oceniać stopień skażenia wód powietrza czy gleby oraz dokonywać analiz ambulatoryjnych i diagnostycznych.

Kompetencje społeczne absolwenta
  • oszacujesz ryzyko przy przeprowadzeniu samodzielnie zaprojektowanych eksperymentów chemicznych,
  • potrafisz współpracować w zespole dokonując prac badawczych,
  • jesteś konsekwentny w realizacji badań
    analitycznych,
  • jesteś otwarty na zmiany na rynku pracy.
Kariera edukacyjna

Ukończenie tego kierunku ułatwia naukę na uczelniach wyższych związanych
z farmacją, medycyną, kosmetologią, ochroną środowiska, technologią chemiczną, analityką medyczną, biotechnologią, biochemią czy ratownictwem medycznym.

Skip to content