Technik technologii żywności (z elementami dietetyki)

5-letnie
Możliwość zatrudnienia

Znajdziesz pracę w:

  • zakładach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka,
  • instytucjach kontrolujących jakość produktów spożywczych,
  • laboratoriach analitycznych,
  • urzędach celnych,
  • zakładach żywienia zbiorowego.
Perspektywy rozwoju zawodowego

Możesz zostać technologiem przetwórstwa spożywczego, managerem, laborantem, analitykiem produkcji żywności, kierownikiem produkcji.

Kompetencje społeczne absolwenta
  • potrafisz dobrać narzędzia i maszyny do odpowiedniej produkcji oraz tworzyć projekty technologiczne,
  • jesteś otwarty na potrzeby i oczekiwania rynku,
  • jesteś kreatywny w stosowaniu najnowszych metod zarządzania.
Kariera edukacyjna

Możesz kontynuować naukę na kierunkach: technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka, towaroznawstwo, biotechnologia, jakość i bezpieczeństwo żywności, analityka żywności.

Skip to content