Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

5-letnie
Możliwość zatrudnienia
 • znajdziesz pracę w firmach instalujących kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły na biomasę i elektrownie wiatrowe,
 • możesz zostać serwisantem urządzeń i systemów OZE,
 • możesz zostać doradcą technicznym w dziedzinie energii odnawialnej.
Perspektywy rozwoju zawodowego
 • możesz zostać instalatorem urządzeń i systemów OZE,
 • możesz uzyskać certyfikaty na montaż wszystkich rodzajów OZE,
 • możesz kierować pracami przy instalacjach OZE,
 • możesz założyć własną firmę.
Kompetencje społeczne absolwenta
 • jesteś otwarty na postęp techniczny w dziedzinie energii odnawialnej,
 • przyczynisz się do ochrony środowiska,
 • potrafisz pracować pod presją czasu,
 • współpracujesz w zespole i zarządzasz zasobami ludzkimi.
Kariera edukacyjna

Masz możliwość kontynuacji nauki na studiach technicznych.

Skip to content