AKCJA INSPIRACJA

Kompetencje przyszłości, zielona transformacja energetyczna, nowe technologie – to tematy paneli dyskusyjnych i warsztatów przygotowanych dla młodzieży w tegorocznej edycji #akcjainspiracja, która odbyła się 29 września w Orientarium w Łodzi.

Celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi, do zaangażowania w życie społeczne.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy 3 Tc

Udostępnij post

Aktualności

SREBRO I MAŁGORZATA

Za zasługi na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz propagowanie idei czerwonokrzyskiej SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI otrzymała nauczycielka Elektryka-Małgorzata Zbijewska-Gęs. Gratulujemy!

SERCE DLA ZUZI

Nasze serce, które stworzyliśmy w naszej sali gimnastycznej jest wyrazem wsparcia dla dzielnej dziewczynki walczącej z nowotworem oraz jej rodziny.