FAJNIE JEST W TEJ MUNDURÓWCE

Zasady bezpiecznej obsługi broni, pokazy pomocy przedmedycznej i strzelanie z broni wiatrowej i palnej, krótkiej i długiej, to główne zajęcia klasy 2M, która w dniach 2 i 4 października odbyła szkolenie strzeleckie na strzelnicy ShotBom finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej pod opieką Piotra Widza i Adama Janicza.

Uczniowie otrzymali certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.

Projekt : „Przez sport do wojska” ma wymiar edukacyjno-promocyjny, a jego głównym celem jest popularyzacja sportu i rekreacji ruchowej, a także wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, m.in. sportów obronnych wśród młodzieży oraz całego społeczeństwa. Istotnym celem projektu jest promowanie pozytywnych wartości, jakie niesie ze sobą czynne uprawianie sportu – dyscyplina, wytrwałość, umiejętne zarządzanie czasem, walka ze słabościami, konsekwencja w dążeniu do celów.

Udostępnij post

Aktualności

SREBRO I MAŁGORZATA

Za zasługi na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz propagowanie idei czerwonokrzyskiej SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI otrzymała nauczycielka Elektryka-Małgorzata Zbijewska-Gęs. Gratulujemy!

SERCE DLA ZUZI

Nasze serce, które stworzyliśmy w naszej sali gimnastycznej jest wyrazem wsparcia dla dzielnej dziewczynki walczącej z nowotworem oraz jej rodziny.