Turbolandeskunde 2023

W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w latach poprzednich, Zespół Szkół Nr 2 wziął udział w VIII edycji konkursu „Turbolandeskunde – Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego”. Etap szkolny konkursu odbył się 10.03.2023 r. Tym razem uczniowie mieli okazję wykazać się wiedzą na temat Austrii. Tematyka konkursu obejmowała różnorodne zagadnienia, m.in. podstawowe wiadomości geograficzne, podział administracyjny, największe miasta, najatrakcyjniejsze zabytki, gospodarka, media, słynne postacie, najważniejsze święta, tradycyjne potrawy i inne.
Organizatorem konkursu było Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, a jego celami są m.in. rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami niemieckojęzycznymi, propagowanie wychowania proeuropejskiego oraz otwartości na inne kultury.
Do etapu regionalnego dostało się 3 uczniów kl. III Tiau: Marcin Strzelecki, Andrzej Maślanka i Dawid Szymczyk. Gratulujemy!

Udostępnij post

Aktualności

SREBRO I MAŁGORZATA

Za zasługi na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz propagowanie idei czerwonokrzyskiej SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI otrzymała nauczycielka Elektryka-Małgorzata Zbijewska-Gęs. Gratulujemy!

SERCE DLA ZUZI

Nasze serce, które stworzyliśmy w naszej sali gimnastycznej jest wyrazem wsparcia dla dzielnej dziewczynki walczącej z nowotworem oraz jej rodziny.